Vùng Nguyên Liệu Tinh Dầu Hena

Để phù hợp với đặc thù tự nhiên và chất lượng của các loại dược liệu cho tinh dầu, Hợp tác xã Hena không chủ trương phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, chuyên canh và thâm canh cao. Thay vào đó, Hena phát triển vùng nguyên liệu dựa vào tiềm năng tài nguyên và lao động của các nhóm hộ dân hợp tác với hợp tác xã. Hiện tại, hợp tác xã đang phát triển các vùng nguyên liệu đặc sản vùng miền trên các tỉnh thành Việt Nam bao gồm.

Tinh dầu thiên nhiên

VÙNG NGUYÊN LIỆU TINH DẦU HENA TỰ TRỒNG VÀ LIÊN KẾT

Vùng nguyên liệu từ những loài cây thu hoạch hàng năm như: Sả chanh, Hương nhu, Cam, Quýt, Bưởi, Tràm gió, Bạc hà được HTX trực tiếp canh tác và các hộ dân trồng với nguồn giống và quy trình kỹ thuật của HTX.

Vung-nguyen-lieu-tinh-dau-Hena_1

Hena Happy Oil

——–

Vùng nguyên liệu Sả chanh do HTX Hena tự canh tác.

Vung-nguyen-lieu-Hena_9-scaled

Hena Happy Oil

——–

Vườn ươm Hương Nhu do HTX Hena tự canh tác

Vung-nguyen-lieu-Hena_8

Hena Happy Oil

——–

Vùng nguyên liệu cam, quýt được Hena liên kết các hộ dân tại Eakar.

Vùng nguyên liệu Hena

Hena Happy Oil

——–

Vườn nguyên liệu Bưởi liên kết hộ dân tại Đồng Nai

Vung-nguyen-lieu-Hena_4

Hena Happy Oil

——–

Vườn nguyên liệu Tràm gió liên kết hộ dân tại Tỉnh thừa thiên Huế

Tinh dầu thiên nhiên

Hena Happy Oil

——–

Vườn nguyên liệu Bạc Hà liên kết hộ dân tại Bình Thuận

VÙNG NGUYÊN LIỆU TINH DẦU HENA GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG

Vùng nguyên liệu với các loài cây dược liệu phân bố dưới tán rừng tự nhiên ở khu vực Cư mgar, Krong Năng , tỉnh Đăk Lăk. Đến nay HTX đã kết hợp với người dân ở khu vực địa phương này trồng được hơn 10ha cây Sachi, Macca. Một số loài cây tiềm năng, sau khi được nghiên cứu và thử nghiệm thành công sẽ được triển khai trồng trong thời gian tới.